industry-specialists

„НН Транслейшънс“ работи за европейския и американския пазар от 2014 г. и успя да изгради силни и стабилни отношения с партньори в различни сектори, в т.ч. медицина и фармация, бизнес и маркетинг, икономика и финанси, право и техника.

Този опит ще ни помогне да подобрим Вашата комуникация с балканските страни и българските партньори или клиенти, и да преодолеете всички езикови и културни различия.

Първоначално извършвахме писмени и устни преводи само от английски на български и от български на английски език, но нашата репутация, изградена върху високото качество, ни помогна да се разраснем и вече разполагаме с писмени и устни преводачи с подходящ опит на всички балкански езици.

С нашите познания за местната култура и езикови умения, помагаме на нашите клиенти да преодоляват езиковите бариери и културното разделение, за да комуникират ефективно с аудиторията във всяка една или всички балкански страни.

Как работим

Като професионалисти, винаги се стремим нашите преводи  да бъдат убедителни и езиково правилни. За тази цел нашите преводачи:

  • следват инструкциите на клиента и се стремят да ги изпълняват точно и професионално
  • задават въпроси, ако е необходимо, за да си изяснят нещата
  • обръщат внимание на смисъла на всяка дума, която използват, като се съобразяват с най-фините нюанси в значението на думите и с необходимостта от културна адаптация
  • провеждат задълбочено проучване в речници, глосари, справочници, бази данни в интернет и при необходимост се консултират с експерти в съответната област
  • винаги се държат любезно по телефона или по време на срещите с Вас, и винаги са готови да предложат съвет
  • никога не разкриват поверителна информация
  • използват най-новите технологии и най-новите версии преводачески софтуер (CAT инструменти), което гарантира високо качество на превода