Economis and Finance

Преводи на всички балкански езици в областта на икономиката и финансите 

Нашите преводи на икономическа и финансова тематика,  Ви осигуряват необходимите важни материали, за да се справите с изискванията на глобализацията.

Ние разбираме колко важно е високото качество на специализираните икономически и финансови текстове за позицията на всяка една компания в условията на динамичния конкурентен пазар и как това допринася за имиджа на Вашата марка. Нашите преводачи притежават тясно специализирани и експертни познания в областта на финансовата индустрия, за да извършват необходимите за Вашата фирма преводи с високо качество.

В резултат на нашето сериозно отношение към преводаческия процес и задълбочената работа на нашите опитни преводачи, можете да сте сигурни, че Вашите преведени материали изразяват точно Вашите идеи и бизнес умения.

Ние редовно превеждаме най-различни икономически и финансови материали, които включват:

  • Годишни доклади
  • Финансови отчети и счетоводни документи
  • Банкови документи
  • Икономически документи
  • Данъчни документи

 Езици, на които извършваме преводи с икономическа и финансова тематика

Можем да превеждаме от английски на посочените по-долу балкански езици, както и от съответните балкански езици на английски език:
• Албански
• Босненски
• Български
• Хърватски
• Гръцки
• Унгарски
• Македонски
• Румънски
• Сръбски
• Словенски
• Турски

Имаме опит и с други езици, така че, ако имате нужда от превод на език, който не е посочен тук, просто се свържете с нас.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим заедно Вашия проект за писмен превод в областта на икономиката и финансите.