Искате да имате достъп до пазара на Балканите? Ние можем да помогнем. Извършваме преводи на всички балкански езици, редактиране и коригиране на текстове, специализирани преводи от английски на български и от български на английски език, както и устни преводи в областта на медицината и фармацията. Вижте нашите услуги