Pharmacovigilance

„НН Транслейшънс“ извършва услуги, свързани с лекарствената безопасност за клинични проучвания и фармацевтични компании.  Знаем колко важни са преценката и управлението на въздействието на лекарствата и страничните ефекти и в тази област ние се фокусираме върху:

  • разработване на комуникационни стратегии на български език за планове за управление на риска
  • провеждане на изследвания за проучване на възприятията за риска при пациентите и здравните специалисти

Притежаваме значителен опит в тази област и прилагаме същия задълбочен подход, който използваме в нашата преводаческата дейност в областта на медико-биологичните науки.

Също така предлагаме следните преводачески и езикови услуги в областта на медико-биологичните науки: