Life_Science

„НН Транслейшънс“ специализира в извършването на преводи на текстове от областта на медицината и фармацията. След като си изградихме отлична репутация с нашите преводи от английски на български език в този сектор, впоследствие се разраснахме и днес можем да Ви предложим прецизни преводи от английски на всички балкански езици, както и преводи в обратната посока.

Квалификация и опит в медико-биологичните науки

Като се има предвид прецизността на информацията, която е задължителна за този сектор, и потенциалните последици от всяка една грешка, ние се отнасяме много сериозно и поемаме нашата отговорност като професионални доставчици на услугата. Разполагаме с преводачи, които са висококвалифицирани и притежават богат опит в извършване на преводи в областта на медико-биологичните науки, които могат да осигурят изключително високо качество, което е задължително във Вашия сектор.

Прецизен екип и стриктен процес на работа

Нашите преводачи са винаги прецизни и предават точното значение на думите както на английски, така и на съответния целеви балкански език. Те обръщат внимание не само на детайлите, но и на специфичния стил, използван във Вашата област и в съответния документ.

Нашите преводачи използват CAT инструменти (софтуерни системи за компютърно подпомаган превод) за постигане на консистентност в терминологията и форматирането.

Нашите преводи преминават през процес на стриктна проверка. Готовите медицински и фармацевтични преводи винаги се коригират и редактират от втори преводач, който притежава богат опит в тази област.

Езици, на които извършваме медицински и фармацевтични преводи

Можем да превеждаме медицински и фармацевтични документи от английски на посочените по-долу балкански езици, както и преводи от съответните балкански езици на английски език:

• Албански
• Босненски
• Български
• Хърватски
• Гръцки
• Унгарски
• Македонски
• Румънски
• Сръбски
• Словенски
• Турски

Имаме опит и с други езици, така че, ако имате нужда от превод на език, който не е посочен тук, просто се свържете с нас.

Преводачески услуги в областта на медико-биологичните науки

Ние превеждаме различни документи в областта на медико-биологичните науки, включително:

 • Медицински
 • Ръководства за медицински изделия
 • Продуктова информация, инструкции и етикетиране за медицинско и стоматологично оборудване и консумативи
 • Медицински доклади
 • Ръководства за експлоатация
 • Справочници
 • Клинична практика и изследвания
 • Резюмета на протоколи
 • Пациентски карти
 • Формуляри за информирано съгласие
 • Информация за пациента
 • Формуляри за нежелани лекарствени реакции
 • Документи, необходими за клинични проучвания
 • Клинични скали
 • Инструкции за употреба

Предлагаме също и лингвистично валидиране и услуги, свързани с лекарствената безопасност

 • Фармацевтични
 • Кратки характеристики на продукта
 • Листовки за пациента
 • Етикиране
 • Информационни листове за безопасност на материала (ИЛБМ)

Предлагаме също така тестване на четимостта на листовки за пациента и услуги, свързани с лекарствената безопасност

 • Маркетинг
 • Брошури
 • Презентации
 • Уеб съдържание на медико-биологичните науки

Нашият професионален екип винаги гарантира високо качество на преводите за нуждите на Вашия бизнес в областта на медико-биологичните науки.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим заедно Вашия проект за писмен превод в областта на медико-биологичните науки.