Извършваме локализация за езици, които принадлежат към балканския клон на индоевропейското езиково семейство, и на които се говори в страните от Балканския полуостров. Тези езици са:

Албански

Босненски

Български

Хърватски

Гръцки

Унгарски

Македонски

Румънски

Сръбски

Словенски

Турски

Имаме опит и с други езици, така че, ако имате нужда от превод на език, който не е посочен тук, просто се свържете с нас.

В „НН Транслейшънс“ се гордеем с нашия екип от висококвалифицирани  преводачи, които притежават професионална квалификация и богат опит в извършване на преводи без да правят компромис с качеството. Нашите дипломирани преводачи винаги превеждат на родния си език и извършват преводи с изключително високо качество, за да отговорят на нуждите и изискванията на клиента.

Нашите професионалисти винаги се стремят преводите им да бъдат убедителни  и езиково правилни. За тази цел нашите преводачи:

• следват инструкциите на клиента и се стремят да ги изпълняват точно и професионално
• задават въпроси, ако е необходимо, за да си изяснят нещата
• обръщат внимание на смисъла на всяка дума, която използват, като се съобразяват с най-фините нюанси в значението на думите и с необходимостта от културна адаптация
• провеждат задълбочено проучване в речници, глосари, справочници, бази данни в интернет и при необходимост се консултират с експерти в съответната област
• винаги се държат любезно по телефона или по време на срещите с Вас, и винаги са готови да предложат съвет
• никога не разкриват поверителна информация
• използват най-новите технологии и най-новите версии преводачески софтуер (CAT инструменти), което гарантира високо качество на превода

Писмени и устни преводи на всички балкански езици

Нашите дипломирани преводачи винаги превеждат на родния си език и извършват преводи с изключително високо качество. Много от тях са са специализирали в определени области, което ни позволява да предлагаме широк спектър от езикови услуги. Тези услуги включват:

Свържете се с нас днес, за да обсъдим заедно Вашия проект за писмен или устен превод