Testimonials„Нямам никакво съмнение, когато препоръчвам услугите на „НН Транслейшънс“ заради отличното качество на извършваните от тях преводи и лингвистично валидиране. Екипът им надхвърли очакванията ми!”

Марк Гибсън, Директор, Gibson Research and Informatics Services Ltd, Великобритания

 

 

 

Някои от проектите, върху които наскоро сме работили, са включени по-долу:

 • Протоколи на официални заседания
 • Правни казуси и свидетелски показания
 • Превод на видео курс „Обслужване на клиенти“
 • Ръководство за експлоатация, Първи стъпки – Инструкции за отстраняване на неизправности
 • Въпросник за надлежна проверка на търговски обект
 • Превод и адаптация на модни продукти
 • Прессъобщения
 • Преводи, свързани с човешките ресурси
 • Клинични проучвания
 • Медицински изследвания и проучвания
 • Ръководства за медицински изделия
 • Медицинско и дентално оборудване и консумативи
 • Медицински публикации и научни статии
 • Разнообразни материали по онкология, кардиология, психология, психиатрия, хранене и др.
 • Обща документация на пациента
 • Шаблони за проверка на качеството на фармацевтичната документация – кратка характеристика на продукта, данни на опаковката и листовка за пациента
 • Резюмета на протоколи, пациентски карти, ръководство за експлоатация на центровете, формуляри за информирано съгласие и др.
 • Информация за пациента, формуляри за нежелани лекарствени реакции и др.
 • Ветеринарна медицина – лекарствени форми
 • Санитарно-хигиенни изисквания
 • Разнообразни преводи на уеб съдържание за мода, човешки ресурси, преводачески услуги, биотехнология и др.
 • Проекти, изискващи транскреация