range-services

Езикови услуги за балканските езици

Нашият широк спектър от езикови услуги включва:

Как работим

Като професионалисти, винаги се стремим нашите преводи да бъдат убедителни и езиково правилни. За тази цел нашите преводачи:

• следват инструкциите на клиента и се стремят да ги изпълняват точно и професионално
• задават въпроси, ако е необходимо, за да си изяснят нещата
• обръщат внимание на смисъла на всяка дума, която използват, като се съобразяват с най-фините нюанси в значението на думите и с необходимостта от културна адаптация
• провеждат задълбочено проучване в речници, глосари, справочници, бази данни в интернет и при необходимост се консултират с експерти в съответната област
• винаги се държат любезно по телефона или по време на срещите с Вас, и винаги са готови да предложат съвет
• никога не разкриват поверителна информация
• използват най-новите технологии и най-новите версии преводачески софтуер (CAT инструменти), което гарантира високо качество на превода