Linguistic-validation

Осигуряваме лингвистично валидиране на български език и на всички балкански езици, за да сте сигурни, че преводът на клиничното проучване, последиците за здравето, както и въпросниците ще бъдат ясно разбрани от лицата, които интервюирате.

Лингвистичното валидиране представлява задълбочен многоетапен процес за оценка на превода по отношение на яснота, разбираемост, уместност и културно значение.

За да се направи възможно най-точния превод, двама преводачи превеждат въпросника самостоятелно. След приключване на преводите се създава една унифицирана версия, която обединява двата превода.

Следващата стъпка е извършване на обратен превод от трети независим преводач, който превежда унифицираната вече версия обратно на английски език, за да се провери точността. В резултат на това се създава окончателния коригиран превод, който се преглежда от персонала по клиничното проучване в съответната балканска страна.

Хармонизацията е допълнителен инструмент, който може да се използва за осигуряване на последователност и унифициране, ако проектът включва преводи на различни балкански езици. По този начин се осигурява консистентност в лексиката и структурата на всички преводи.

Може да се наложи въпросникът да бъде адаптиран към културните особености на страната и тогава текстът трябва да бъде лингвистично валидиран.

Накрая, въпросникът за клиничното изпитване преминава през когнитивен дебрифинг, за да се завърши процеса на лингвистичното валидиране.

Как се извършва когнитивния дебрифинг

Като последна стъпка в този процес, един от нашите консултанти по лингвистично валидиране ще използва преведения въпросник за провеждане на когнитивно интервю на Вашия целеви балкански език с 5 – 10 пациента или здрави лица. По този начин се преценява дали въпросникът е ясен и лесен за четене.

С нашата професионална услуга за лингвистично валидиране, ще можете да съберете точни и важни данни от пациенти и здрави лица.