Translation

От международни търговски договори до съдържание на уебсайтове и менюта на ресторанти, преводът е необходим в ежедневието. Независимо от обстоятелствата, прецизно направените преводи, които са съобразени с особеностите на местната култура, ще привлекат повече клиенти и ще им вдъхнат увереност да работят с Вас.

Качественото превеждане на текстове е интелектуална дейност, която отнема много време и за която се изисква сериозно обучение, четене и практика.  Нашият екип от професионално обучени и опитни преводачи притежава необходимите умения, за да извършва надеждни и висококачествени преводи всеки път, когато имате нужда. Нашата работа е уникална и с това, че ние се стараем да доближим превода максимално близо до оригинала от гледна точка на значението, без да изневеряваме на безупречния стил и форма.

Нашият широк спектър от преводачески услуги от английски на български език, както и от и на всички балкански езици включва:

Запазване на точното значение

В нашата работа винаги се съобразяваме с вида на текста, целевата аудитория и целта на превода. Знаем, че при буквален превод на изреченията, текстът  може да има смисъл и да бъде граматически правилен, но е твърде възможно да има разминаване със значението на изходния текст.

Доброто познаване на тематиката на превеждания текст в комбинация с прецизен  и интелигентен подход позволява да се улови точния смисъл на изходния документ и да се направи един прекрасен превод. Културната адаптация също играе важна роля в преводаческия процес.

Осигуряване на консистентност за Вашата марка

Също както при актьорите и музикантите, работата на преводача изисква креативност и гъвкавост. Преводът между отделните езици не е просто обикновена замяна на езикови структури от изходния език с техните еквиваленти в целевия език.

Нашите преводачи са експерти не само в областта на думите и фразите, но също така владеят различните стилове на писане и се съобразяват с културните различия в процеса на превод. Това гарантира, че Вашият краен материал ще бъде написан не само правилно, но и в консистентен стил, а това поддържа репутацията на Вашата фирма и идентичността на марката.

Нашите преводи преминават през процес на стриктна проверка. Готовите преводи винаги се коригират и редактират от втори преводач, който притежава богат опит в изискваната област на превод.

Максимално използване на технологиите

Нашите преводачи използват CAT инструменти (софтуерни системи за компютърно подпомаган превод) за постигане на консистентност в терминологията и форматирането. Инвестирали сме в най-новите технологии и най-модерните версии на професионални софтуерни пакети за преводачи, за да гарантираме най-доброто качество за Вашата фирма.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим заедно Вашия проект за превод