interpreting

Извършваме устни преводи от английски на български и от български на английски език, както и от и на всички балкански езици. Нашите устни преводачи притежават необходимите умения и знания, чрез които можете да заздравите бизнес отношенията си с чуждестранни партньори или сътрудници при провеждане на големи мероприятия и важни преговори.

Конферентен превод на български език и на всички балкански езици

Нашите професионални, висококвалифицирани преводачи ще Ви помогнат да направите успешни презентации по време на семинари, симпозиуми, обучения и конференции на Балканите или на други места в Европа.  Конферентният превод се свързва най-вече с устната комуникация, при която опитен преводач предава посланието от един език на друг по естествен и плавен начин. Устният преводач постига това, като спазва тона и убедителността на оратора, от името на когото говори в първо лице.

Най-разпространените видове конферентен устен превод са консекутивен и симултанен. По-долу ще намерите подробна информация за двата вида преводи. Моля, не се колебайте да се свържете с нас, за да обсъдим най-подходящия вид устен превод за Вашето събитие.

Консекутивен превод на български език и на всички балкански езици

При консекутивния превод, преводачът обикновено е седнал или стои на подиума до оратора. Ораторът прави пауза на всеки няколко минути, за да може преводачът да предаде информацията на целевия език. Това означава, че ако даден речеви сегмент е с продължителност 2 минути, ще са необходими приблизително 2 минути и за превод.

При консекутивния превод не се изисква техническо оборудване, което осигурява по-гъвкав начин на работа. Този вид превод обаче може да отнеме много време и не е подходящ за целодневни събития.
Консекутивният превод най-често се използва за провеждане на:

 • Бизнес срещи
 • Семинари с малък брой участници и обучителни сесии
 • Преговори
 • Обиколки и посещения за малки групи. 

Симултанен превод на български език и на всички балкански езици

При симултанния превод, преводачът работи в звукоизолирана кабина заедно със свой колега. Ораторът говори пред микрофон и преводачът чува думите му в кабината чрез слушалките. Докато слуша оратора, преводачът превежда информацията почти едновременно чрез своя микрофон в кабината.  Преводът се предава от кабината на слушателите в залата.

Симултанният превод изисква голяма концентрация и затова преводачите обикновено работят по двама в екип, като се сменят на 15-20 минути. За извършване на симултанен превод се изисква специално оборудване – слушалки, приемници, звукоизолирана кабина. Предимството на симултанния превод е, че спестява време, тъй като няма паузи или прекъсвания.

Симултанният превод най-често се използва за провеждане на:

 • Важни събития, които включват голяма международна аудитория;
 • Събития с интензивна програма, където времето е изключително важен фактор;
 • Обиколки и посещения за големи групи.

Препоръки към ораторите

Ако говорите по време на събитие и това, което казвате, се превежда устно, докато говорите, можете да помогнете на Вашия преводач да направи възможно най-точния превод, като спазвате следните препоръки:

 • Говорете естествено и с умерено темпо
 • По добре е да говорите вместо да четете
 • Уверете се, че преводачите имат текста, ако смятате да четете речта или изказването си.
 • Разговаряйте с преводачите и споделете с тях Вашите впечатления от работата им.
 • Произнасяйте ясно цифри, имена и съкращения.

Лиезон (превод изречение по изречение) на български език и на всички балкански езици

Този вид устен превод е подходящ за малки групи по време на бизнес срещи, посещение на обекти или презентации. Преводачът, който извършва този вид превод, притежава увереност, както и умението да разбира и да говори свободно и на двата използвани езика. Извършва двупосочна дейност, като слуша и превежда за двете страни.

Този вид превод се предпочита от фирмите при подписване на договори или споразумения, по време на преговори, презентации, или при инспектиране на производствени съоръжения.

Освен това имаме преводачи, които извършват специализирани преводи в различни научни области. Те могат да превеждат научни доклади, представени от  изследователите, а също и по време на интервюирането на пациентите и при визитите в клиничните изследователски центрове.

Превод по телефон или скайп на български език и на всички балкански езици

Нашите устни преводачи разполагат с необходимата технология, за да извършват устни преводи дори, когато се намирате в различни географски райони.

Позволете на нашите надеждни устни преводачи да се погрижат за Вашата компания и да говорят на специализирания език, характерен за Вашия бизнес.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим заедно Вашия проект за устен превод