Business and Marketing

Нашите професионални преводи в областта на бизнеса и рекламата улесняват максимално комуникацията с Вашите партньори от България или балканските страни, както и с потенциални контрагенти и клиенти, като премахват езиковите и културните различия.

Гарантираме, че Вашият краен материал ще бъде написан правилно в стила на оригиналния документ, което ще поддържа репутацията и марката на Вашата компания.  Ние редовно превеждаме най-различни фирмени документи и рекламни материали.

Нашите услуги включват:

  • превод на вътрешна бизнес комуникация и бизнес кореспонденция
  • превод и локализация на уебсайтове
  • превод и локализация на фирмени лога и слогани
  • превод и локализация на фирмени брошури, прессъобщения, листовки и презентации

Превод на Вашата марка за България и Балканите

Културната адаптация, известна още като локализация, на Вашия рекламен слоган, лого или уебсайт е от първостепенно значение за успеха на Вашата компания в България или в която и да е друга страна на Балканите. С помощта на нашите преводачи можете да отключите нови възможности за Вашата организация и да разширите Вашия бизнес в чужбина.

Езици, на които извършваме бизнес преводи и локализация

Може да превеждаме от английски на посочените по-долу езици:

• Албански
• Босненски
• Български
• Хърватски
• Гръцки
• Унгарски
• Македонски
• Румънски
• Сръбски
• Словенски
• Турски

Имаме опит и с други езици, така че, ако имате нужда от превод на език, който не е посочен тук, просто се свържете с нас.

Също както при актьорите и музикантите, работата на преводача изисква креативност и гъвкавост. Нашите преводачи са експерти не само в областта на думите и фразите, но също така владеят различните стилове на писане и се съобразяват с културните различия в процеса на превод. Това гарантира, че Вашият краен материал ще бъде написан не само правилно, но и в консистентен стил, а това поддържа репутацията на Вашата фирма и идентичността на марката.

Позволете на нашите надеждни преводачи да се погрижат за превода на Вашия бизнес проект, за да сте сигурни, че посланието на Вашите материали ще бъде прочетено и разбрано правилно.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим заедно Вашия проект за писмен превод в областта на бизнеса и маркетинга.