Document

Превод на лични и официални документи

Нашият екип от преводачи на български език и на всички балкански езици извършва прецизни преводи на правни, образователни, лични или официални правителствени документи.

С нашите тясно специализирани и юридически познания извършваме преводи, които предават точно значението от английски на български език, както и на всички балкански езици. Гарантираме, че Вашият краен материал ще бъде написан правилно в стила на оригиналния документ, без да правим компромис с качеството.

Можем да превеждаме най-различни лични и официални документи, които включват:

  • Актове за раждане, брачни свидетелства, удостоверения за развод и смъртни актове.
  • Дипломи, учебна документация и академични справки
  • Автобиографии и препоръки
  • Договори и споразумения
  • Правни документи и свидетелски показания

Езици, на които извършваме превод на документи

Можем да превеждаме официални и лични документи от английски на посочените по-долу балкански езици, както и преводи от съответните балкански езици на английски език:
• Албански
• Босненски
• Български
• Хърватски
• Гръцки
• Унгарски
• Македонски
• Румънски
• Сръбски
• Словенски
• Турски

Имаме опит и с други езици, така че, ако имате нужда от превод на език, който не е посочен тук, просто се свържете с нас.

Свържете се с нас днес, за да обсъдим заедно Вашия проект за превод, на лични или официални документи